Монголд зудтай өвөл боллоо- Тахь ямар байгаа бол?

Монголд өнгөрсөн өвөл болсон зудын тухай ( эрс хатуу өвөл ) олон улс даяар мэдээллээ. Их Говийн Б энэ өвөл зуданд нэрвэгдсэн ч Тахийн сүрэг сайн байгаа. Өвөл цас их орж, Говьд хэдэн сараар 60 см хүртэл зузаан цасан бүрхүүлтэй байлаа. Гэхдээ өвс хангалттай нөөцөлж, сайн тэжээж байгаа тул одоогоор гурван тахь л үхсэн.