ОУТГ-ын 2022 оны хэлэлцүүлэг семинар

Жил бүр ОУТГ нь тахь сэргээн нутагшуулах төслийн түншүүдийн хамт 3 өдрийн турш цугларч хэхэлцүүлэг семинар зохион байгуулдаг. Монгол, Швейцар, Чех, Норвеги, ХБНГУ-аас оролцогчид өөрийн төсөл, судалгааны үр дүнг хуваалцаж, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар ярилцаж, шинэ санаа, цаашдын ажлуудын талаар ярилцдаг. Энэ жил цар тахлыг үл хамраан хэлэлцүүлэгт бүх хүн идэвхтэй оролцож, маш их амжилттай болж өнгөрлөө. Манай багийн хүн бүр зэрлэг адуу, тэдгээрийн экосистемийг хамгаалахын төлөө бүх хүч чадлаа зориулдаг билээ.