2024 оны анхны Тахийн унага

4-р сарын 19-нд Говийн их дархан цаазат газрын Б-д 2024 оны анхны Тахийн унага төрсөн мэдээг дуулгахдаа баяртай байна! Амжилттай сэргээн нутагшуулж, тахь дахин зэрлэгшиж буй тул нялх унагыг зөвхөн холоос буюу дурангаар л харж байгаа.

Энэ жил Говийн Б-гийн бэлчээр маш сайн, шим тэжээлтэй болохоор Тахь маань сайн байгаа. Байгаль хамгаалагчдын ажигласнаар 60-70-аад хээлтэй гүү бий: энэ жил дахиад олон унагатай болно!

Зургийг: Аагий (Altansukh Nanjid)