гар зургийн уралдааныг

Монгол улсад Тахь сэргээн нутагшуулсны 30 жилийн ойг тохиолдуулан гар зургийн уралдааныг ЕБС-ийн дунд ахлах ангийн хүүхдүүдийн дунд зарлаж байгааг хүргэхэд таатай байна. Хүүхдүүдийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.