Говь, талын туруутан амьтдын тооллого 2022

Өнгөрсөн долоо хоногт эрч хүчээр дүүрэн баг Зүүнгарын говь дахь зэрлэг амьтдыг тоолон, говь, талын туурайтан амьтад (хар сүүлт зээр, хулан, тахь)-д онцгой анхаарал хандууллаа.

Зэрлэг амьтдын тооллого судалгааг ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн албан хаагчид, Монгол Улсын Их Сургуулийн судлаачид, Норвегийн Дотоодын Их Сургууль болон Олон Улсын Тахь Группын олон улсын шинжлэх ухааны судлаачид хамтран ажилсан. Нийт 34 ажиглагчид говийн бүсэд 7 хонож, зайнаас түүвэрлэлтийн аргыг ашигласан судалгааг хийв. Үүнийг хэрэгжүүлэхэд ажиглагчид говийн дов толгод, уулс дээр гарч, 24 цагийг ганцаар өнгөрүүлэв. Тэд үндсэн ажиглалтын цэгүүдэд хоорондоо 4 км-ийн зайд байрлаж, зэрлэг амьтдыг 6 удаа бүртгэж тоолсон.

Өдөр, шөнийг ганцаараа говьд өнгөрүүлэх нь бүх ажиглагчдын хувьд сэтгэл хөдөлгөм, онцгой байсан байх.

Ажиглагчдыг зохион байгуулалттай гал тогооны баг дэмжиж, хоол хүнсээр хангасан.

Байгаль хамгаалагчдад Прагын амьтны хүрээлэнгээс дуран өгч, Швейцарийн Fossil компаниас цаг бэлэглэсэн. Тухайн судалгааг ОУТГ санхүүжүүлсэн бөгөөд ОУТГ-ын монгол дахь төлөөлөгчийн багийнхан, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлагын тусламжтайгаар төслийг бүхэлд нь зохион байгуулсан. Төслийг шинжлэх ухааны үүднээс Петра Каценскийн удирдлага дор Норвегийн Дотоодын Их Сургуулийн хэд хэдэн эрдэмтэд дагалдаж байв.

Судалгааны явц одоогоор хээрийн судалгааны мэдээлэлд анализ хийж байгаа бөгөөд удахгүй говь, талын туурайтан амьтдын популяцийн хэмжээг тооцоолох боломжтой болно.

Энэхүү сонирхолтой төслийг дэмжсэн бүх хүмүүст маш их баярлалаа!