Дэлхийн байгаль хамгаалагчдын баярын мэндийг нийт байгаль хамгаалагчиддаа хүргэе.!

Говийн Их Дархан Цаазат Газрын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагч нартаа. Дэлхийн байгаль хамгаалагчдын баярын мэнд хүргэе!