Зэрлэг ан амьтдын судалгаа

9-р сарын эхээр Хонин ус баянбүрдэд П.Сувд, Г.Дагвасүрэн, Пенолофа нар 90 орчим тахь, 600 орчим хулан харжээ. Намрын улиралд Тахийн азарга адуу олноор цугларан нэгэн их сүрэг болдог нь зураг дээрээс харагдаж байна.