ИРЭЭДҮЙН СУДЛААЧ

Олон улсын тахь групп, ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа хамтран 2022 оны 02 дугаар сарын 28-наас 3 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд тус тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн Говь-Алтай аймгийн Бугат, Тонхил, Ховд аймгийн Алтай, Үенч, Булган сумдын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад “ИРЭЭДҮЙН СУДЛААЧ ХӨТӨЛБӨР”-ийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна.

Энэхүү хөтөлбөр нь хүүхдүүдийн байгалийн ухааны туршилт шинжилгээ хийх сонирхлыг хөгжүүлэх, зэрлэг амьтан, ургамал, бичил биетэн, тэдний амьдрах нөхцөл,

хүрээлэн буй орчны юмс үзэгдэлд үнэлгээ өгөх чадвар эзэмшихэд нь туслах, шинжлэх ухаааны боловсролтой, байгаль орноо хайрлан хамгаалах үзэлтэй шинэ залуу судлаачдыг дэмжих зорилготой юм.