Малын эмчийн дэмжлэг туслалцаа

Адууны анагаах ухааны чиглэлээр мэргэшсэн Швейцар улсын иргэн, малын эмч Анжела Бечек Тахийн талд түр хугацаагаар ажиллахаар ирсэн юм. Тэрээр энэ жилийн хахир хатуу өвлөөр хорогдсон зэрлэг амьтад, тэр дундаа тахийн хорогдлын шалтгааныг судлахад тахь судлаач Далайд туслах болно. Эдгээр “үхсэн тахийн задлан шинжилгээ” хийснээр тухайн амьтад яагаад хорогдсоныг ойлгоход чухал ач холбогдолтой бөгөөд зэрлэг амьтдын мониторингийн чухал хэсэг юм. Энэ нь жишээлбэл, өвчнийг эрт илрүүлж, амьтдын дунд өвчин тархахаас өмнө урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг тухайд нь авах боломжийг олгодог.