Орон нутгийн сургуулиудад экологийн сургалт

2023 оны 05-р сарын 02-04-ний өдрүүдэд ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн байгаль хамгаалагчид, биологич О. Ганбаатар, малын эмч Швейцар улсын иргэн Анжела Бечек нар ДЦГ-ын орчны бүсийн Ховд аймгийн Алтай, Үенч, Булган сумдын ЕБС-ийн 8-10 дугаар ангийн нийт 226 сурагчдад байгаль хамгааллын мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, байгаль орчны чиглэлийн мэргэжил сонгоход уриалах сургалт зохион байгууллаа. Энэ хавар Үенч сумын 10 дугаар ангийн сурагчдад Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тэр тусмаа өөрийн сумын нутаг дэвсгэр дээр оршдог ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хил хязгаар хаанаас эхэлдэг,

ДЦГ-ын зохион байгуулалт, түүний горим, дэглэмийн талаар нэмэлт мэдээлэл өгөх хээрийн аялал зохион байгуулах юм. Энэхүү сургалтыг Говь-Алтай аймгийн Тонхил,

Бугат сумдын ЕБС-ийн сурагчдад энэ намар хийх төлөвлөгөөтэй байна.