IMG  scaled

Тахийн мэдээ шинэ дугаар

Говийн их Дархан цаазат газар “Б” хэсгийн нутагт бэлчиж буй тахийн тоо 300 гарсан талаар Та бүгдэд мэдэгдэхэд таатай байна. Энэхүү дугаараас хэрхэн байгаль хамгаалагч нарын баг тухайн нутгийн экосистемийг хамгаалах үйлсэд орон нутгийн малчидтай хамтран ажиллаж байгааг олж мэдээрэй. Мөн 2018 онд анх тодорхойлогдсон ботаникийн зүйлийн хөрөг зургийг толилуулсан болно.

Тахийн мэдээ, 2021 оны 5-р сар