усны цэгийн хамгаалалт

2018-2020 онд ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн Хамгаалалтын захиргаа, Үенч-Бодонч-Булган голын сав газрын захиргааны ажилтнууд орон нутгийн иргэдтэй хамтран зэрлэг амьтад болон мал ундаалах эх үүсвэр болсон булгуудын эхийг Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Олон улсын тахь группийн санхүүжилтээр хашиж хамгаалсан юм.

Булгуудын эхийг байгальд халгүй аргаар буюу налуу, босоо загвараар гурван тулгуурт шон босгож, чулуун ачааг шонгийн доод хэсэгт суулган, ханан торыг шонд бэхлэн хашаалсан бөгөөд эдгээр хашиж хамгаалсан булгуудын өнөөгийн байдлыг тодорхойлж, паспортжуулж, орон нутагт хүлээлгэн өгөх ажлыг эхлүүлж байна.