ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн орчны бүсийн малчдын хоршоодын үйл ажиллагаа эрчимжлээ

ГИДЦГ-ын “Б” хэсэгт зэрлэг амьтан, нүүдэлчин малчид зэрэгцэн оршиж, нөөц баялгаа хуваалцдаг. Зэрлэг амьтан, малын бэлчээрийг хамгаалахын тулд бид бэлчээрийн менежментийн тогтвортой байдлыг хангах ёстой билээ. ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн ХЗ, ОУТГ-ийн удирдлагууд бэлчээрийн менежментэд дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн тэгш байдлыг хангах, тусгай хамгаалалттай газар нутаг болон түүний эргэн тойронд амьдардаг малчдыг эдийн засгийн зохистой орлоготой болгох зорилгоор Тогтвортой ноолуурын нэгдсэн холбоо (ТННХ)-той хамтран ажиллаж байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын Биж, Пермь багийн малчидтай хийсэн анхны уулзалтууд боллоо. ТННХ, ОУТГ, ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн ХЗ-ны дэмжлэгтэйгээр орон нутагт хоршоо байгуулах санаачлалгыг малчид бүрэн дэмжиж,

энэ санаачлалыг шууд ажил хэрэг болгож гишүүд нэгдэж хоршооны дарга, удирдах зөвлөл, хяналтын хороо байгууллаа!

Энэ нутгийн хүн, амьтдын амьдрах орчин болсон ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн экосистемийг хамтдаа хамгаалцгаая.