ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн тахийн тоо 349-т хүрлээ

2021 оны 12-р сарын байдлаар Монгол улсад нийт 851 тахь бэлчиж байна. Үүнээс: Говийн их дархан цаазат газрын “Б” хэсэгт – 349, Хустайн нурууны байгалийн цогцолборт газар – 380, Хомын талын байгалийн цогцолборт газар – 122 тахь тус тус идээшин өвөлжсөн байна.