“ Говийн гайхамшигт 6 “

Монгол орны говийн экосистемийн гол төлөөөлөгч болсон хавтгай, хулан, мазаалай, тахь, хар сүүлтий, бөхөн зэргээс хамаарах “Говийн гайхамшигт 6“.

“Говийн гайхамшигт 6” төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэмтэн судлаачдын талуудын ололцоотой уулзалт 2021 оны 11 сарын 3-5-ны хооронд зохион байгуулагдав. Энэ удаагийн уулзалтаар Говийн гайхамшигт 6 амьтдад тулгамдаж буй усны хангамжийн асуудал, зэрлэг амьтанд ээлтэй шугаман дэд бүтцийн стандартын хэрэгжилт зэргийн талаар талууд хэлэлцэв.

Үүнд Олон Улсын Тахь Группын судлаач Г.Ёндон, Зүүнгарын говийн дархан цаазат газрын мэргэжилтэн Г.Довчиндорж, О.Хүрэлбаатар нар оролцож тухайн амьтдын хамгаалалын талааар авч хэрэгжүүлж буй ажлаа талуудад танилцуулж, бусад оролцогчдоос туршлага солилцон ажиллаа.