Адууны дээд
өвөг тахийн ирээдүй

Олон зууны турш тархац нутаг нь хумигдан, хавчигдсаар байгаль дахь сүүлчийн зэрлэг адуу болох тахь 1970-аад онд устаж үгүй болсон ч, 1992 оноос Монгол орны говьд эргэн нуташуулж эхэлсэн билээ. Гэсэн хэдий ч дахин нутагшуулж буй тахийн сүрэг нь тоо толгойн хувьд цөөн, дасан зохицох чадвар нь эмзэг хэвээр байна.

Сүүлчийн зэрлэг адууг аврахад Таны тусламж хэрэгтэй хэвээр байна!

Говь дахь Вет Мед цех

Говийн их дархан цаазат газрын “Б” хэсгийн байгаль хамгаалагчдын хийдэг ажлуудын нэг нь зэрлэг амьтдын хяналт шалгалт юм. Үхсэн зэрлэг

Малын эмчийн дэмжлэг туслалцаа

Адууны анагаах ухааны чиглэлээр мэргэшсэн Швейцар улсын иргэн, малын эмч Анжела Бечек Тахийн талд түр хугацаагаар ажиллахаар ирсэн юм. Тэрээр

Тахь

Олон зууны турш тархац нутаг нь хумигдан, хавчигдсаар байгаль дахь сүүлчийн зэрлэг адуу болох тахь 1970-аад онд устаж үгүй болсон ч, 1992 оноос тахийг Монгол орны говьд дахин нуташуулж эхэлсэн билээ. Гэсэн хэдий ч дахин нутагшуулж буй тахийн сүрэг нь тоо толгойн хувьд цөөн, дасан зохицох чадвар нь эмзэг хэвээр байна.

Хурд хамтлагийн “Бурханы адуу” дууг тухлан соёрхоно уу!

Говийн Шим Мандлын нөөц газар

Говийн их дархан цаазат газрын “Б“ хэсгийг 1972 онд Шим мандлын нөөц газар, 1975 оноос Дархан цаазат газар болгон хамгаалалтанд авсан юм. 2019 онд Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолоор дархан газрын нутгийг 18,000 км2-аар өргөжүүлсэн нь Тахь хөтөлбөр болон Олон улсын тахь группын ажлын амжилт байлаа.

Хүмүүс

Говийн их дархан цаазат газрын “Б“ хэсгийн нутагт нүүдэлчин малчид эрт дээр үеэс амьдарсаар ирсэн. Нүүдэлчин хүмүүсийн амьдралын хэв маяг нь үндсэндээ цаг уур, байгаль орчинтойгоо нягт уялдаатай байдаг тул Тусгай хамгаалалтын газрын Хамгаалалтын захиргааны ажлыг бүрэн дэмждэг юм. Олон улсын тахь групп нь орон нутгийн оршин суугчидтай мэдлэг мэдээлэл солилцох, нийгэм, эдийн засгийн төслүүдийн тусламжтайгаар байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах замаар орлогын өөр боломжуудыг бий болгохыг хичээн ажиллаж байна.

Олон улсын тахь групп яагаад хэрэгтэй гэж?

Олон улсын тахь групп ОУТГ нь 1999 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш Говийн их дархан цаазат газрын “Б“ хэсэгт тахийг дахин нутагшуулах ажлыг Монгол улсын Засгийн газартай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр зохион байгуулж ирсэн. Одоо ОУТГ-ын стратеги нь тахь нутагшуулахаас гадна тал хээрийн экосистемийн өргөн хэмжээний сүлжээг хамгаалах ажлыг хамарч байна.